Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

laparisienne
6166 5fdb
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets
laparisienne
6119 8b02 500
laparisienne
9772 aaf2
Reposted frommeem meem
laparisienne
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
laparisienne
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
laparisienne
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
laparisienne

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viaromantycznosc romantycznosc
laparisienne
laparisienne
9479 5609 500
laparisienne
9428 d2f3 500
laparisienne
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
laparisienne
7009 7a8c
laparisienne
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimpulsivee impulsivee
laparisienne

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaimpulsivee impulsivee
laparisienne
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viaimpulsivee impulsivee
laparisienne
laparisienne
7508 8798
Reposted fromladymartini ladymartini viaimpulsivee impulsivee
laparisienne
7824 c875 500
Reposted fromhagis hagis viaimpulsivee impulsivee
laparisienne

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl