Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
laparisienne

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaifyouleave ifyouleave
laparisienne
3319 2cd5 500
laparisienne
Reposted fromFlau Flau viapassingbird passingbird
laparisienne
5594 f6f9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
laparisienne
laparisienne
2431 c011
Reposted fromcalifornia-love california-love
laparisienne
2492 bba0 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
laparisienne
5519 40cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad
laparisienne
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
laparisienne
7918 a2c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadesperateee desperateee
laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme
laparisienne
1962 979d
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaseaweed seaweed
7390 ba8c 500

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viasognito sognito
3203 990b 500

just-wanna-travel:

Zaragoza, Spain

laparisienne
7859 7003 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed
laparisienne
7432 c9b9 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaseaweed seaweed
laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme
laparisienne
4292 b0dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl