Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

laparisienne


But there's nobody who wants it...
Reposted fromnebthat nebthat viaoutofmyhead outofmyhead
laparisienne
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
laparisienne
2273 03dd
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutofmyhead outofmyhead
laparisienne
laparisienne
6701 4a01
laparisienne
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viaoutofmyhead outofmyhead
laparisienne
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viacalvados calvados
laparisienne
6196 fefc 500
laparisienne
8939 c71d 500
laparisienne
laparisienne
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
laparisienne
0488 c3b3
laparisienne
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viabadblood badblood
laparisienne


But there's nobody who wants it...
Reposted fromnebthat nebthat viabadblood badblood
laparisienne
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
laparisienne
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viabadblood badblood
laparisienne
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viabadblood badblood
laparisienne
laparisienne
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl