Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

laparisienne
poprawiłabym błędy jakby mi się chciało
Reposted fromwymaziane wymaziane viashitsuri shitsuri
laparisienne
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaAinsworthCass AinsworthCass
laparisienne
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viacharminggirl charminggirl
laparisienne
laparisienne
1440 8508 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
laparisienne
7970 125c
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
laparisienne
5862 5be1
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaazazel azazel
laparisienne
9307 fe72
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
laparisienne
0035 df7c
laparisienne
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
laparisienne
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
laparisienne
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaremeeember remeeember
laparisienne
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaremeeember remeeember
1466 5b30
Reposted fromweheartit weheartit viaremeeember remeeember
laparisienne
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee viaremeeember remeeember
laparisienne

Robi Ci niespodzianki tylko po to, aby zobaczyć uśmiech na Twojej twarzy. Słucha Cię uważnie kiedy mówisz. Czujesz się niekompletna kiedy nie ma go przy Tobie. Ale możesz też żyć swoim życiem kiedy jego chwilowo nie ma. Jest z Tobą szczery i docenia to, że Ty też jesteś.  Chcesz żeby był częścią Twojego życia.  Kochasz go nie tylko dlatego, że jest Twoim chłopakiem, ale dlatego, że jest niesamowitą osobą. Jeśli mogłabyś go poznać jeszcze raz od nowa wiesz, że na pewno stwierdziłabyś, że jest niesamowity. Wasze cele i zainteresowania skupiają się wokół tych samych rzeczy.  Ale to nie oznacza, że nie uczycie się od siebie. On chce dla Ciebie wszystkiego co najlepsze. Zawsze Cię wspiera. I jest skory do pomocy jeśli jej potrzebujesz.  Prawi Ci komplementy. . Twoja rodzina też go uwielbia. Nie wierzy w zdanie, że „obietnice są po to, aby je łamać.”  Twoi przyjaciele twierdzą, że pasujecie do siebie idealnie. Jego drobne dziwactwa Cię irytują, ale kochasz go mimo wszystko. Nigdy nie powie czegoś, co mogłoby Cię zranić.Nigdy nie krytykuje Twojego wyglądu.  Jeśli się kłócicie, robicie to tak, aby być fair wobec siebie (i żadnego wyzywania).  Potrafi sprawić, że się uśmiechniesz przez samo patrzenie na niego.  Doskonale wie jak poprawić Ci nastrój kiedy masz zły dzień.  I nie wyobrażasz sobie swojej przyszłości bez niego.

— znalazłaś ideał
Reposted fromperfectsense perfectsense viaremeeember remeeember
laparisienne
3116 88db
Reposted frommadllenn madllenn viaremeeember remeeember
laparisienne
3125 780e 500
Reposted fromhunsert hunsert viaremeeember remeeember
laparisienne
3395 290f 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaremeeember remeeember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl