Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

laparisienne
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viaalliwantisyou alliwantisyou
laparisienne

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viayourhabit yourhabit
7304 2557
laparisienne
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaczekoladowysen czekoladowysen
laparisienne
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viayourhabit yourhabit
2052 0cbc
Reposted fromget-fit get-fit viapozakontrola pozakontrola
laparisienne
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabadblood badblood
laparisienne
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viawastedtime wastedtime
laparisienne
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiskowo niskowo
laparisienne
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana viadesperateee desperateee
1036 fb7d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAmericanlover Americanlover
laparisienne
laparisienne
laparisienne
9755 b9c8
Reposted fromdarkanes darkanes vialadymartini ladymartini
laparisienne
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafinatka finatka
laparisienne
0907 bb79
Reposted fromwindingroads windingroads viafinatka finatka
laparisienne
9946 77b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafinatka finatka
laparisienne
0686 63cc
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viafinatka finatka
laparisienne
0559 655d
Reposted fromzciach zciach viafinatka finatka
laparisienne
0432 7ddd 500
when you have to suppress your own thoughts so you wont go insane :joy::joy::joy::joy::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
Reposted fromshimapan shimapan viafinatka finatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl