Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

laparisienne
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viasleeplessy sleeplessy
laparisienne
1929 a687 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasleeplessy sleeplessy
laparisienne
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viapkz451 pkz451
laparisienne
7517 c47d 500
Reposted fromtfu tfu viaKaviah Kaviah
laparisienne
3768 43c0 500
Reposted fromstroschek stroschek viapkz451 pkz451
laparisienne
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viapkz451 pkz451
laparisienne
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
laparisienne
8992 e6d5 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
laparisienne
8959 8e70 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari
laparisienne
laparisienne
8243 f26c 500
Reposted frompiehus piehus vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
laparisienne
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
laparisienne
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea vianiebieskieoczy niebieskieoczy
laparisienne
laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahavingdreams havingdreams
laparisienne
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viadesperateee desperateee
laparisienne
laparisienne
2775 e784 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainto-black into-black
laparisienne
5300 7095 500
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl