Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

laparisienne
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
laparisienne
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus viablackheartgirl blackheartgirl
laparisienne
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
laparisienne
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
laparisienne
laparisienne
7235 d7a2 500
Reposted fromoll oll viaspecialneeds specialneeds
laparisienne
laparisienne
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viasarazation sarazation
laparisienne
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viajustonebullet justonebullet
laparisienne
5300 7095 500
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
laparisienne
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
laparisienne
6737 fcd7
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
laparisienne
1773 7bd1
Reposted fromlambadada lambadada viaeternaljourney eternaljourney
laparisienne
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaaanisiowe aanisiowe
laparisienne
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaaanisiowe aanisiowe

October 08 2018

laparisienne
laparisienne

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viapocalujmnie pocalujmnie
laparisienne

Zapisz
laparisienne
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiammistake iammistake
laparisienne
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl