Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

laparisienne
8780 0d52 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
laparisienne
1543 233a
Reposted frommsto msto viacoeurina coeurina
laparisienne
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
laparisienne

“ Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. ”
— Minka Kent
Reposted fromtomusterup tomusterup viaheavencanwait heavencanwait
laparisienne
“ Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromtomusterup tomusterup viaheavencanwait heavencanwait
laparisienne
8993 b633 500
laparisienne
4391 fa7d
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
laparisienne
Reposted fromsaver saver viastrzepy strzepy
laparisienne
9625 7eee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
laparisienne
9359 ddde 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viasatyra satyra
laparisienne
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viasilkdreams silkdreams
laparisienne
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viasilkdreams silkdreams
laparisienne
Wiesz, tak jak mówisz...   Krok za krokiem. Ale strasznie męczące jest to chodzenie powoli.... Wiesz, że ja lubię szybko chodzić.
— życiowe okolicznościowe, M.
laparisienne
8183 7388 500
Reposted fromrol rol vianieobecnosc nieobecnosc
laparisienne
1619 4879
Reposted fromlaters laters vianieobecnosc nieobecnosc
laparisienne
laparisienne
9587 d3b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
laparisienne
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl