Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

laparisienne
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
laparisienne
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viayouaresonaive youaresonaive
laparisienne
2337 7d8b 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaheavencanwait heavencanwait
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
laparisienne
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianiskowo niskowo
laparisienne
6099 2c13 500
Reposted from0 0 viadivi divi
laparisienne
6070 039f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastormymind stormymind
laparisienne
4798 bdaa
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
9124 6af4
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viadivi divi
laparisienne
9624 fcbd 500
Reposted fromnulaine nulaine viadivi divi
laparisienne
7799 1e5f 500
Kraków
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viacarmenluna carmenluna
laparisienne
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
laparisienne
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelinela elinela
laparisienne
4607 2862 500
Reposted from0 0 via12czerwca 12czerwca
laparisienne
6764 9dc2 500
Reposted frompiehus piehus
laparisienne
6775 bde3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
laparisienne
6621 22ff 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaNoCinderella NoCinderella
laparisienne
laparisienne
6579 14d5 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl