Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2020

laparisienne
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa vianoelya noelya
laparisienne
laparisienne
5672 7046 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
laparisienne
Przez kilka kolejnych dni odkrywam, dlaczego za symbol miłości uznaje się serce. Naukowo rzecz biorąc, kocha się przecież mózgiem. A jednak nikt nie rysuje pofalowanych półkul mózgowych, gdy jest zakochany. Teraz wiem dlaczego. Bo gdy się cierpi z miłości, naprawdę boli w klatce piersiowej. To jest prawdziwy, fizyczny ból. Albo może raczej okropny ciężar.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
laparisienne
2715 b1da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
laparisienne
9602 d0c2 500
laparisienne
8348 7411
laparisienne
0762 0abe
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
laparisienne
laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
laparisienne
6267 3549 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadesperateee desperateee
laparisienne
5198 a5c3 500

angry & sad
Reposted fromEmisja Emisja viapchamtensyf pchamtensyf

July 06 2020

laparisienne
8119 f840 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
laparisienne
8208 3e3a
Reposted fromEtnigos Etnigos
laparisienne
8215 0215 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

July 05 2020

2108 f2f5 500

midnight-spectrum-again:

omghotmemes:

A more accurate calendar for 2020 so far.

Yes

laparisienne
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
laparisienne
6435 2fed
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaaura-lunaris aura-lunaris
laparisienne
6567 16bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
laparisienne
6119 3006
every single day, without fail
Reposted frompiro piro viagraywall graywall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...