Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

laparisienne
laparisienne
3584 a9e3
laparisienne
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall vianiskowo niskowo
laparisienne
laparisienne
8015 fcb5 500
laparisienne
laparisienne
9868 3fdc 500
Reposted fromZircon Zircon vianiskowo niskowo
laparisienne
6274 2669 500
Reposted fromkrzywda krzywda vianiskowo niskowo
laparisienne

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiskowo niskowo
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianiskowo niskowo
laparisienne
3714 fcc5 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
laparisienne
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
laparisienne
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
laparisienne
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
laparisienne
0630 b00b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
6984 0d43 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno vianiskowo niskowo
laparisienne
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianiskowo niskowo
laparisienne
laparisienne
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
laparisienne
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl